top of page

Prawo karne – Żyrardów

W Żyrardowie świadczymy usługi z zakresu prawa karnego, takie jak: doradztwo, sporządzanie pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym oraz:

  • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych, w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

  • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego,

  • sporządzanie środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, kasacja),

  • sporządzanie wniosków o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

  • sporządzanie wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym (o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary, itp.)

Sprawy karne – Żyrardów

Jeśli szukasz adwokata do sprawy karnej w Żyrardowie, to zapraszamy do kontaktu. Mamy ogromne doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w związku z popełnionymi wykroczeniami lub przestępstwami. Z usług naszej kancelarii korzystają nie tylko osoby, które same złamały prawo, ale również ich bliscy, którzy poszukują profesjonalnej pomocy na najwyższym poziomie. Dzięki dogłębnej znajomości prawa karnego jesteśmy w stanie nieść kompleksowe wsparcie, które może zaowocować uzyskaniem zadowalającego wyroku. Warto podkreślić, że bez merytorycznej i profesjonalnej pomocy szanse na pomyślne zakończenie postępowania karnego znacząco maleją.

bottom of page