top of page

Prawo rodzinne – Żyrardów

Nasza kancelaria w Żyrardowie świadczy z zakresu prawa rodzinnego. Oferujemy pomoc w formie doradztwa, sporządzania pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym oraz reprezentacji przed sądem, w postępowaniach o:

  • rozwód,

  • separację,

  • alimenty (w tym podwyższenie, obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

  • uregulowanie kontaktów z dziećmi,

  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

  • umowy majątkowe małżeńskie, alimenty, podwyższenie alimentów, przysposobienie, ustanowienie opieki lub kurateli)

Rozwód – Żyrardów

Potrzebujesz pomocy adwokata w Żyrardowie w sprawie rozwodowej? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nie tylko dzielimy się naszą wiedzą specjalistyczną, ale również dbamy o to, by zapewnić naszym klientom możliwe wysoki komfort psychiczny na wszystkich etapach trwania sprawy rozwodowej. Warto wiedzieć, że w większości przypadków powinniśmy dążyć do zawarcia satysfakcjonującego porozumienia pomiędzy obojgiem małżonków jeszcze na drodze przedsądowej. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu trwania procesu rozwodowego. Co więcej, pozwala to na szybsze ustalenie szczegółów dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem lub dziećmi po rozwodzie, a także odpowiedni podział wspólnego majątku.

Alimenty – Żyrardów

Zapraszamy na konsultację z naszym adwokatem w Żyrardowie w sprawie alimentów. Nie każdy wie, że postępowanie alimentacyjne może być prowadzone nie tylko w zakresie sprawy rozwodowej, ale również w przypadku związków partnerskich. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi ich podwyższenia lub obniżenia alimentów i przypadkami wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

bottom of page