top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin Bulik

Czy wykroczenie może się przedawnić?

Zaktualizowano: 9 sie 2023


laptop, waga, młotek sędziowski

Wykroczenia, jako jedna z form przestępstw, są częstym tematem rozmów i debat dotyczących prawa karnego. Czasami jednak pojawia się pytanie, czy wykroczenie może się przedawnić i co to oznacza dla sprawców oraz osób poszkodowanych. W niniejszym wpisie przybliżymy temat przedawnienia wykroczeń w Polsce.


Jak działa przedawnienie wykroczeń?


Termin przedawnienia wiąże się z upływem czasu, po którym sprawca przestępstwa nie może już być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Przepisy dotyczące przedawnienia wykroczeń regulują art. 39 i 40 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W świetle tych przepisów, ściganie wykroczeń jest ograniczone czasowo – jeżeli od momentu popełnienia czynu zarzucanego sprawcy minęło już odpowiednio dużo czasu, możliwość ścigania takiej osoby zostaje zamknięta. Okres przedawnienia wynosi na ogół 3 lata, ale w przypadku niektórych wykroczeń skraca się do jednego roku.


Ważne wyjątki od zasady


Warto jednak zaznaczyć, że istnieje kilka wyjątków od zasady przedawnienia wykroczeń. Przede wszystkim, przedawnienie nie dotyczy przestępstw ściganych z urzędu, takich jak np. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu czy przestępstwa przeciwko wolności. Ponadto, bieg przedawnienia może ulec zawieszeniu np. w przypadku, gdy sprawca znajduje się poza granicami Polski lub gdy postępowanie zostało umorzone z powodu niemożności jego prowadzenia. W takich sytuacjach pomoc prawna może okazać się niezbędna dla oceny, czy przepisy dotyczące przedawnienia mają zastosowanie.


Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej?


Pomoc prawna może okazać się przydatna zarówno dla sprawców wykroczeń, jak i osób poszkodowanych. Bez względu na okoliczności czy specyfikę sprawy, zawsze możesz skorzystać z usług naszej kancelarii, która zapewnia wsparcie adwokata do spraw karnych w Żyrardowie. W przypadku sprawców, wsparcie prawnika może pomóc w ustaleniu, czy faktycznie doszło do przedawnienia oraz jakie są możliwości obrony. Z kolei osoby poszkodowane mogą uzyskać informacje na temat swoich roszczeń oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Warto pamiętać, że wykroczenia często mają nie tylko konsekwencje karne, ale również cywilne, dlatego fachowe wsparcie jest ważne.

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page