top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin Bulik

Na czym polega system dozoru elektronicznego?

Zaktualizowano: 4 lip 2023


System dozoru elektronicznego, wskazany w Kodeksie karnym wykonawczym, to ogół działań, metod postępowania i środków technicznych, służących kontroli zachowania i miejsca przebywania osoby skazanej.


W jaki sposób odbywa się dozór elektroniczny?


W ramach systemu dozoru elektronicznego można wyróżnić dozór stacjonarny, mobilny lub zbliżeniowy. Odbywanie kary pozbawienia wolności odbywa się najczęściej w trybie stacjonarnym, gdzie skazany ma obowiązek przebywać w określonych dniach i godzinach we wskazanym przez sąd lub komisję penitencjarną miejscu.


Dozór odbywa się za pomocą systemów elektronicznych: nadajnika radiowego, zakładanego na nogę lub rękę i urządzenia monitorującego, umieszczonego w miejscu odbywania kary. O każdym naruszeniu określonych zasad czy oddalenia się ze wskazanego miejsca jest natychmiast powiadamiany sąd i kurator.


Kto i kiedy może wystąpić z wnioskiem o nadzór elektroniczny?


Z wnioskiem do właściwego sądu penitencjarnego może wystąpić sam skazany lub jego obrońca- adwokat od spraw karnych, a także prokurator, zawodowy kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego, jeżeli skazany w nim aktualnie przebywa.

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest pod warunkiem posiadania stałego miejsca pobytu, uzyskania zezwolenia pełnoletnich współlokatorów lub właściciela mieszkania/domu, jeśli skazany je wynajmuje. Dozór jest możliwy wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, karę zastępczą za przestępstwo oraz karę za przestępstwo skarbowe, która nie przekracza 18 miesięcy (1 rok i 6 miesięcy). Dotyczy to także dwóch lub więcej kar, które skazany musiałby odbyć kolejno.

Od stycznia 2023 r. system dozoru elektronicznego obejmuje również skazanego na karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata, któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. Możliwości takie nie będą mieli skazani za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy. Nie przyznaje się dozoru elektronicznego m.in. osobom wobec których orzeczono karę aresztu, w tym aresztu wojskowego lub karę porządkową.

22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page