top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarcin Bulik

W jakich przypadkach można złożyć wniosek o odroczenie kary?

Zaktualizowano: 9 sie


książki i młotek sędziowski

Kara pozbawienia wolności nie zawsze musi być wykonana niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku. Istnieją przypadki, w ramach których skazani mogą ubiegać się o jej odroczenie. W takich sytuacjach wystarczy, że samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata złożą do sądu odpowiednio umotywowany i udokumentowany wniosek o odroczenie kary. Kiedy mogą to zrobić? W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, w jakich przypadkach odroczenie kary pozbawienia wolności okazuje się uzasadnione.


Kto może uzyskać odroczenie wykonania kary?


O odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może się ubiegać skazany, który jeszcze tej kary nie zaczął odbywać. Co do zasady, nie można więc odroczyć kary już trwającej. Sąd ma też obowiązek przyjąć wniosek o odroczenie kary od skazanych, u których stwierdzono ciężką chorobę psychiczną lub inną uniemożliwiającą umieszczenie ich w zakładzie karnym. Jeżeli badania i oceny biegłych potwierdzą, że pobyt w więzieniu może zagrozić życiu lub zdrowiu osoby skazanej, wówczas sąd musi udzielić odroczenia.


Kiedy jeszcze istnieje szansa na odroczenie kary pozbawienia wolności?


Nie tylko zły stan zdrowia skazanego stanowi podstawę odroczenia kary pozbawienia wolności. Adwokat od spraw karnych w Żyrardowie wniosek skierowany do sądu może też umotywować trudną sytuacją rodzinną, którą jeszcze pogorszy wykonanie kary przez skazanego. Przykładowo, jeżeli pobyt w zakładzie karnym wiązałby się np. z pozostawieniem rodziny skazanego bez środków do życia, sąd może zdecydować o odroczeniu. Ponadto na odroczenie kary mogą liczyć skazane kobiety w ciąży lub samotnie wychowujące dziecko. Innym powodem pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie przeludnienie zakładu karnego. Taki argument mogą wykorzystać jednak wyłącznie skazani na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page